BILETY MIESIĘCZNE - ANDREWBus i MALTRANS Przewozy Osób

ANDREWBus
&
 MALTRANS
Przewóz osób
Przejdź do treści

Menu główne:

SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH  
- TUREK, w dniach:
NA wrzesień 2018r.
29.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04.09.2018
w godzinach: 08:00-15:00

- UNIEJÓW, w dniach:
NA wrzesień 2018r.UWAGA!
Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień odbywa się WYŁĄCZNIE w kasach biletowych (z powodu zmian cen biletów miesięcznych na poszczególnych trasach oraz rozporządzeniu RODO nie ma możliwości nabycia biletu za pośrednictwem kierowcy).
W związku z wejściem w życie przepisów RODO każdy pasażer nabywający bilet miesięczny obowiązany jest do złożenia podczas zakupu biletu stosownego oświadczenia- zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa pełnoletni pasażer lub jego rodzic/opiekun.

Dla wygody pasażerów poniżej do pobrania gotowe druki oświadczeń dla pasażerów firm ANDREWBus i Maltrans.


Nabycie biletu miesięcznego ulgowego odbywa się za okazaniem legitymacji uprawniającej do ulgi, wraz z numerem Pesel. W przypadku braku legitymacji należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły- do pobrania poniżej strony.
TUREK, ul. Dworcowa C.H Karuzela
ZASADY NABYWANIA BILETU MIESIĘCZNEGO:
Bilet miesięczny na nowy miesiąc możemy nabyć:
1. w kasie biletowej- w Turku, Kiosk przy Karuzeli, w terminach wskazanych powyżej;
2. w kasie biletowej - w Uniejowie, ul. Targowa 25, w terminach wskazanych powyżej.

Gwarantujemy najniższe ceny biletów miesięcznych. Okresowe promocje.
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe: (uczeń/student/nauczyciel/niewidomy/niepełnosprawny etc.)
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jaka jest cena biletu miesięcznego?
Informację o cenie biletu uzyskasz w kasie biletowej, w dniach otwarcia kasy.
2. Od kiedy i do kiedy można wykupić bilet miesięczny?
Bilet miesięczny można nabywać:
a) w biurze- ul. Targowa 25, Uniejów- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www.
b) w kasie biletowej w Turku, kiosk przy Karuzeli- dni sprzedaży ogłoszone są co miesiąc na naszej www.
3. Jestem osobą niepełnosprawną/niewidomą. Czy przysługuje mi ulga na bilet miesięczny? Jakimi dokumentami muszę się okazać?
Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, np. niewidomy, niepełnosprawny, uczeń, student, nauczyciel, doktorant etc.  Przy zakupie biletu ulgowego zobowiązany jesteś do każdorazowego okazywania dokumentu, będącego podstawą do ulgi.
4. Czy wykupując bilet miesięczny po raz kolejny muszę okazać w kasie legitymację szkolną?
Bezwzględnie.
5. Zagubiłem bilet miesięczny, co teraz zrobić?
Nie wydajemy duplikatów. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z firmą, która obsługuje Twoją linię komunikacyjną (czyt.pkt 1).
6. Z ważnego powodu nie zdążyłem kupić biletu w kasie biletowej, gdzie mogę go kupić po zakończeniu sprzedaży w kasie?
TYLKO W WYJĄTKOWYCH sytuacjach za pośrednictwem kierowcy. Zwracamy się do pasażerów o nabywanie biletów wyłącznie w kasie biletowej. Uchroni to kierowców od dodatkowych obowiązków i nadmiernego obciążenia podczas jazdy.
7. Czy mogę spodziewać się kontroli biletów w autobusie?
Każdy pasażer posiadający bilet miesięczny obowiązany jest do jego okazywania przy każdorazowym wsiadaniu do autobusu. Kierowca ma obowiązek każdorazowego sprawdzania biletu miesięcznego.
Firma zatrudnia również osobę kontrolera, posiadającego stosowną legitymację (kontrole okresowe). Na codzień natomiast do kontroli upoważniony i zobowiązany jest kierowca.  Możesz również spodziewać się okazjonalnej kontroli biletu w autobusie przez samego właściciela firmy. Należy pamiętać, że bilet ulgowy ważny jest jedynie z ważną legitymacją.
                                      
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego